Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí ... :) :P

[Citáty]

MoTTo

24. července 2007 v 12:41
Tak jsem po roku a něco změnila motto ... x)
Ale autor zůstává stejný ....
I když ... bylo tu ještě hodně dalších kandidátů ... třeba:

Víra,naděje,o Bohu,různé ...

29. prosince 2006 v 12:41
Narazila jsem na velmi zajímavou a originální stránku: www.alokin.krestane.net . Tam jsem "objevila"(mimo jiné) spousty krásných citátu...zde je jen menší polovina :) z nich ... :
Víra a naděje: Malá víra přenese tvou duši do nebe. Velká víra přenese nebe do tvé duše.
- Charles Spurgeon
Svět říká: "Ukaž a já uvěřím." Kristus říká "Uvěř a uvidíš."
Víra vidí neviditelné, veří v neuvěřitelné a přijímá nemožné.
- Corrie ten Boom
Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství.
- George Bernard Shaw
O Bohu
Drahý Bože. Mám problém. Sebe.
Když věci vypadají špatně, zjisti, jestli se nedíváš špatným směrem... Jestli to nevypadá dobře kolem tebe, zkus se podívat nahoru - tam to vždycky vypadá dobře.
- Zig Ziglar
Tvoje nejhorší dny nejsou nikdy tak zlé, aby byly z dosahu Boží milosti a tvé nejlepší dny nejsou nikdy tak dobré, abys přestal Boží milost potřebovat.
Různé
Každý má právo na svůj názor, ale ne na svou pravdu. Pravda je jen jedna.
- Doug Groothius
Nikdo ti nemůže zničit den bez tvého svolení.

Láska

6. listopadu 2006 v 20:53
Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. (N.N.)
Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
Jean Jacques Rousseau
Milovat není jen mít rád, milovat je věřit, odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.
N.N.
Není zamilován, kdo nemiluje navždy.
Euripidés
Láska se dává, láska se nebere.
N.N.

Aforismy

31. července 2006 v 14:26
,,Vím,že nic nevím." Sokratés
,,Mlč,nebo řekni něco,co je moudřejší než mlčení." Pythagoras
,,Představte si to ticho,kdyby lidé říkali jen to,co vědí." Karel Čapek
,,Ohlas konec své řeči dlouho napřed,aby posluchače od radosti neranila mrtvice." Kurt Tucholsky
,,Mozek je nástroj,jímž myslíme,že myslíme." Julian Tuwim
,,Příteli,hlavu vzůhuru,nebo střelím." Ivan Vyskočil
,,Člověk,který se nemůže pochlubit ničím než svými vznešenými předky,se podobá bramboře...jeho lepší část je pod zemí." Francois de la Rochefoucauld
,,Úsměv je svátek obličeje." Jiří Suchý

Citáty,výroky

25. července 2006 v 16:47
Lidé ochotně uvěří tomu, co si přejí.
Gaius Julius Caesar
Ušlechtilý člověk se musí zajímat o pravdu a ne o to, co si lidé myslí.
Aristotelés ze Stageiry
Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.(Francis Bacon)
Pesimisté pokládají štěstí jen za pozitivní odchylku neštěstí.
Franz Hannemann
Podezření je postranní myšlenka, která se čím dál tím víc prodírá na přední místo.
Franz Hannemann
Dnes nemá nikdo dost, protože každý má hodně.
Karl Heinrich Waggerl
Dobro přichází na svět jen z dobra.
Karl Heinrich Waggerl
Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světla.
Johann Wolfgang von Goethe
Sílu,odvahu a sebevědomí získáváme každou zkušeností,v níž se stavíme strachu v tváří v tvář. (E.Rooswelt)

různé

17. července 2006 v 15:40
Na otázku, zda jsem pesimista, nebo optimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické. Albert Schweitzer Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.František z Assisi

Moudrosti národů

25. června 2006 v 18:34 | http://www.multiweb.cz/tao/iso2/M07.htm ....Lumír Ambrož, 1998-2006
Ve škole života není prázdnin.
Brazilské přísloví
Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.
Eskymácké přísloví
Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.
Španělské přísloví
Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat.
Francouzské přísloví
Mládí žije z nadějí, stáří se vzpomínek.
Francouzské přísloví
Líná žena, má-li mouku, nemá síto. Má-li síto, nemá mouku.
Italské přísloví
Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat.
Dánské přísloví
Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano.
Holandské přísloví
Slova jsou jako včely - mají med i žihadlo.
Švýcarské přísloví
Stáří se má ctít, mládí bránit.
Německé přísloví
Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.
Polské přísloví
Manželství bez dětí - den bez sluníčka.
České přísloví
Prázdný sud nejvíc duní.
České přísloví
Drž se nové cesty a starého přítele.
Slovenské přísloví
Odvaha - poloviční záchrana.
Ruské přísloví
Vidět neznamená ještě dívat se, zaslechnout neznamená ještě slyšet.
Čínské přísloví
Závist má vlastní mučidla.
Srbské přísloví
Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu na třmeni.
Arménské přísloví
Peníze jsou sekerou, která rozetne i dobré přátelství.
Malajské přísloví
Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. A rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat.
Židovské přísloví
Co vtip nejvíce potřebuje? Vypravěče s dobrou pamětí a posluchače jenž rád zapomíná.
Židovské přísloví
Nedívej se na džbán, ale co je v něm.
Židovské přísloví
Neuléhej se zdravou hlavou do churé postele.
Židovské přísloví
I po té nejhlučnější bouřce přichází tichý déšť.
Židovské přísloví
Jsou tací, co přijdou k moři, ale vodu v něm nevidí.
Židovské přísloví
Vše se bojí času a čas pyramid.
Arabské přísloví
Myšlenky živí slova, slova odívají myšlenky.
Orientální přísloví
Gram praxe je lepší, než-li tuna teorie.
Indické přísloví
Věrný přítel je medicínou duše.
Latinské přísloví
Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví
Ani osel nejde na led podruhé.
Perské přísloví
Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš.
Africké přísloví

Přátelství a láska

25. června 2006 v 18:32 | http://www.multiweb.cz/tao/iso2/M02.htm
Chceš-li být milován, miluj!
Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.
Láska není obchodník, který chce dostat zpátky své investice.
Láska nikdy nic nepotřebuje, vždy jen dává.
Kapka lásky je víc než vodopád zlata.
Čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
Lépe dostat kamínek z lásky, než-li briliant z povinnosti.
Při výběru lásky opatrný buď, né podle krásy, ale podle srdce suď.
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.
Jestliže je láska, přátelství a harmonie, půjdeme tisíc kilometrů, abychom se mohli setkat s přítelem. Není-li, nenavštívíme člověka, který bydlí v našem sousedství.
Láska, to je někdy také vytrvalost, oběť, stát při někom, kdo tě potřebuje.
Ti kdož stále milují, jsou šťastní jako andělé, neboť žijí vlastně mezi nebem a zemí.
Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na boj i na bolest a na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt - dva.
Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát, milovat je odpustit a znovu podát ruce, milovat je rozdělit duši a srdce.
Láska hory přenáší.
Láska je mocná čarodějka.
Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
Přátelství násobí radost a dělí žalost.
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.
Zapomínat na staré přátele pro nové je jako vyměňovat plody za květy.
Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.
Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji.
Mám přátele! - musím si říct s údivem. A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil?
Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele.
Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád.
Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
I když krokodýl sežral tvého nepřítele, neznamená to, že se stal tvým přítelem.
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
Každé dobro a laskavost, které mohu prokázat kterékoli lidské bytosti nebo němé tváři, nechť neodkládám, neboť nepůjdu už nikdy touto cestou.
Stačí, když se dva přátelé podobají srdcem, v ostatním se mohou lišit.
Když se nám vede dobře, znají nás přátelé. Když se nám vede zle, pak zase my známe své přátele.
Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.
Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.
Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají.
Přítel je ten, kdo první přichází, když všichni odejdou.
Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.
Některé rány je možné vyléčit pouze balzámem srdce.

Život je jako diamant...tvrdý,ale krásný

25. června 2006 v 18:10 | http://www.multiweb.cz/tao/iso2/M01.htm
¨
Jestliže zakřičíte, váš hlas druzí uslyší na vzdálenost několika desítek metrů. Když však přemýšlíte, vaše myšlenky obletí celý svět...
Kdo chce druhým pomáhat, musí jim nejdříve dobře rozumět, a to předpokládápředevším rozumět sám sobě.
Ten, kdo zná lidi, je moudrý. Ten, kdo zná sám sebe, je osvícený.
Zdraví závisí na harmonii v našich duších.
Život je jako diamant - tvrdý, ale krásný.th_diamond.jpgth_diamond.jpg
Není všechno zlato, co se třpytí.
Všechno, co se stane, je dobré k něčemu dobré.
Když jsme se sem narodili, naučme se tady žít.
Na to, abyste začali na sobě pracovat, není nikdy pozdě. Přestat s tím je však vždycky brzy.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Co je nahoře, je i dole.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Jak zaseješ, tak sklidíš.
Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.
Děláš-li si plány na jeden rok, zasej rýži. Máš-li plány na deset let, zasaď stromy. Děláš-li si plány na celý život, vychovej člověka.
Dobro, které činíš, nemusí vidět lidé.
Dobro, které činíš, vidí Bůh.
Kdo seje vítr, musí čekat bouři.
Srdce máme proto, aby mělo kde bydlet dobro a láska k druhým lidem.th_Heart.gif
Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze nedají jíst.
Každý trháme ze stromu poznání tak vysoko, jak dosáhneme.
Bůh miluje člověkem, který láskou boží hoří, neb stává se buňkou jeho těla a Bůh jím tvoří.

Citáty

18. června 2006 v 13:47
Burns Robert: Láska je pohádka života- s tím rozdílem,že nemívá vždy dobrý konec.
Aristotelés ze Stageiry: Vzdělanost má trpké kořínky,ale sladké plody.
Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.
Karel Čapek: Když nemám co dělat,pracuji.
Představte si to ticho,kdyby lidé říkali jen to,co vědí.
Na světě nejsou nejkrásnější věci,ale okamžiky.
Mezi tím,co chceme a co musíme,se utváří celý náš život.
Z dvou různých názorů vítězí spíš ten nejhlučnější.
Mladá generace má poci,že s ní přichází lepší svět.Stará generace zase pocit,že s ní ten lepší svět odchází.
Neúspěch: nevyužít příležitost.Úspěch: zneužít příležitost.
První požadavek společenské výchovy je umět zakrýt svou hloupost.
V kolika věcech se díváme,kam vlaje kouř,místo odkud vítr vane.
Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.
Sokratés: Krásná a nedosažitelná-dokonalost člověka
Kdo chce hýbat světem,musí nejdříve pohnout sám sebou.
Vím,že nic nevím.
Nežijeme proto,abychom jedli a pili,ale jíme a pijeme proto,abychom žili.
Platón: Všechny války vznikají pro hmotné statky.
Moudří lidé mluví,protože mají co říci.Hlupáci mluví,aby něco řekli.
Kant Immanuel: Čím více máme lásky,tím lehčeji projdeme světem.
Démokritos z Abdér: Snášet dobře chudobu,svědčí o rozumnosti.
Karel Poláček: Po českém obědě jest seděti a tupě zírati.
Mnohý ti dá radu,jak přeplavat moře,ale málokterý tě vytáhne z louže.
Jan Werich: Když už člověk jednou je,tak má koukat,aby byl.A když kouká,aby byl a je,tak má být to,co je a nemá být to,co není,jak tomu v mnoha případech je.
Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.
Až ti bude úzko otoč se čelem ke slunci....všechny stíny budeš mít za zády.
Jedna ženská vidí často dál než pět mužských s dalekohledem.
Kdo myslí jenom na sebe,ochudí jiné o sebe,ochudí sebe o jiné,zakrní a pak zahyne.
Kde blb,tam nebezpečno.
Jaroslav Vrchlický: Mnoho může síla duše,mnoho víra,mnoho naděje,ale všechno zmůže jedině láska.
Euripidés: Kdo ví,zda není život umíráním a smrt životem.
Každý si sám určuje svůj osud,ale sám za to i platí.
 
 

Reklama