Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí ... :) :P

Listopad 2006

Dar víry...

29. listopadu 2006 v 21:43 [Bůh]Jestliže od hořící svíce zapálím jiné svíce,
ohně neubude, ale naopak světlo bude jasnější.
Jestliže svědčím druhému o své víře,
moje víra neslábne, ale zesílí.

Milost

29. listopadu 2006 v 21:40 [Bůh]
Milost
Nejprve pláčeš.
Potom proklínáš.
Pak se modlíš.
A potom vypneš všechny své síly, co ti zbyly.
Chceš, vůlí, která nebe dobývá - však o tvrdou zeď nemožnosti dokrvava rozbíjíš si
lebku.
Pak ztratíš vědomí.
A když zase procitneš, tu všechno znova začíná.
Nakonec v tupém omámení, beze slov a bez myšlenek si říkáš :
"Všechno je zbytečné, všechno je marné. Ze žaláře bídy, nemoci a hříchu,
z každodenní hrozné všednosti není, není úniku.
A tehdy - samo od sebe - otevře se nebe,
které neotevřela kletba, ani prosba.
Marně je dobývala síla a vůle a zoufalství a pokání.
Tehdy samo od sebe otevře se nebe
a hvězda malounká ti spěchá vstříc
a tak se přiblíží, líbezně se usmívajíc,
že si pomyslíš : do dlaně ti spadne.
Tehdy - sama od sebe - utichne bouře.
Tehdy - samo od sebe - všechno se ztiší.
Tehdy - sama od sebe - ožívá naděje.
Na každé zlaté větvi tvých snů
jen tak samo od sebe - dozrává nové ovoce.
A to samo od sebe - to je milost.

Madona ateistů

29. listopadu 2006 v 21:30 [Bůh]
Madona ateistů
Roman Brandstätter
Starám se o ty, kteří nevěří v mého Syna.
Toužím jim pomoci.
Jsou to mé děti.
Jako všichni
Ačkoliv o tom nic nevědí.
Modlím se.
Modlím se za ty, kteří se nemodlí.
Když krvácejí, ovíjím svou modlitbou, jako obvyzem jejich rány.
Když tonou, hážu jim svou modlitbu, jako záchranný pás.
Když umírají, dělám ze své modlitby podušku pro jejich zmučenou skráň.
A potom beru do ruky jejich syčíci popel a kladu jej k nohám svého Syna,
a úpěnlivě Ho prosím o milosrdenství pro lidské pozůstatky.
pro popírající
pro nevěřící
pro nežijící
říkám:
Stvoř je můj nejmilovanější Synu.
Naplň je svým obsahem.
Vdechni jim svou věčnost.
Zapal je svým utrpením.
Ať se stanou Tvým trnovím.
Ať se stanou Tvým křížem.
Umři za ně.
Umři ještě jednou, ještě jednou, naposledy,
můj Synu nejmilovanější.ˇ
Úpěnlivě Tě o to prosí Tvá matka
Prosí tě o to
M a d o n a a t e i s t ů

Jsem zde...

29. listopadu 2006 v 21:14 [Bůh]
Našla jsem jednu docela zajímavou stránku,teda alespoň pro mě zajímavou ( www.hela.webgarden.cz) a některé texty mě tam zaujaly....
,,Jsem zde - když jsi sám - jsem zde, když se cítíš špatně
- když tě vyhánějí
- když si myslíš, že už to dál nejde,
- když jsi zoufalý a smutný,
- když máš strach a bojiš se,
- když tě ostatní nemají rádi,
- když tvoje přátelství obklopuje zeď,
- když starostmi nemůžeš spát,
- když ti někdo ubližuje,
- když jsi ve velkém nebezpečí,
- když jsi nemocen a potřebuješ pomoc,
- když se se svými strázněmi nemůžeš vyrovnat sám,
- když se pro tebe svět rozpadá,
- když potřebuješ trochu víc lásky,
- když máš velké bolesti,
- když ti nikdo nenaslouchá,
- když už se nemůžeš udržet vyčerpáním,
- když máš špatné svědomí,
- když mne voláš.
Jsem zde, když se vracíš ke mně domů,
- jako slunce, které dává teplo a radost
- jako plamen, který nikdy nezhasíná,
- jako krásná květina, která potěší tvé srdce,
- jako mrak, který tě zahalí láskou,
- jako ruka, která starostlivě uchopí tvoji ruku,
- jako srdce, které vždy bije pro tebe,
- jako přítel, který tě nikdy nezradí,
- jako anděl, který tě ochraňuje a vede,
- jako sestra, která s tebou sdílí starosti a bolesti,
- jako matka, která s tebou cítí a rozumí ti,
- jako otec, který ti poskytuje věčný úkryt.

Jsem zde vždy pro tebe.....tvůj nekonečně milující Bůh."

Zrušme komunisty

10. listopadu 2006 v 13:22 Zaujalo mě*
Při "projíždění" internetem jsem narazila na velice prospěšnou stránku.Jde o www.zrusmekomunisty.cz . Okamžitě jsem petici za zrušení komunismu podepsala.Mimochodem-je tam více než 70 300 podpisů občanů.Takže jestli se chcete připojit,klikněte na www.zrusmekomunisty.cz .

Víra,láska,pokoj a naděje...

8. listopadu 2006 v 15:37 K zamyšlení
Už hoří všechny čtyři svíčky.
Chlapec sedí u stolu s adventním věncem a pozoruje zářící svíce.
První svíčka VÍRA povídá:
"Já zhasnu. Víra nikde není. Dnes už nikdo nevěří."
A zhasla. Po krátké chvíli se ozvala i druhá svíčka LÁSKA
"Já také zhasnu. Mezi lidmi už není láska. Jsou jen samé války."
A zhasla. Poté promluvila třetí svíčka POKOJ :
"Ani já nebudu dále svítit. Všude je jen rámus a nepořádek,
nikdo nechce pokoj a klid."
A zhasla.
Chlapec se smutně dívá na to, jak věnec pomalu zhasíná a po očích mu stékají slzy.
Všechny tři svíčky se pak podívali na svíci poslední, která stále svítila.
"Ty nezhasneš? Proč?"
Ona odpověděla:
"Ne, já nezhasnu, protože jsem NADĚJE. Dokud budu svítit,může vás ode mě někdo zapálit.
Dokud máme naději, nemusíme se ničeho bát.
Pak budeme mít lásku, víru i pokoj.
venec
Dokud máme naději, nemusíme se něčeho bát.
Pak budeme mít lásku, víru i pokoj.

CeLá PlAnEtA jAkO jEdNa VeSnIcE

8. listopadu 2006 v 14:57 K zamyšlení

Celá planeta jako jedna vesnice

Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesnici se o stu obyvatel, kde by však zůstal zachován poměr všech lidských odlišností - jak by potom tahle maličkatá, různorodá vesnička vypadala? Tak to přesně bylo předmětem pátrání Philipa M. Hartera, lékaře z Nemocnice u Stanfordské Univerzity. Tady jsou výsledky jeho výzkumu:

Ve vesnici by žilo:

55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze Západní polokoule, 8 Afričanů

52 žen, 48 mužů

70 "barevných", 30 bělochů

70 jiného vyznání, 30 křesťanů

89 heterosexuálů, 11 homosexuálů

6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek

6 by bylo z USA

80 by žilo v domě, který by neodpovídal standardu

70 by neumělo číst

50 by trpělo podvýživou

1 by byl na prahu smrti

1 by byla těhotná

1 by měl vysokoškolské vzdělání

1 by vlastnil počítač
th_ead31ac0.gif

Následující je pouze anonymní interpretace výše uvedených faktů:

Přemýšlejte o tom tímto způsobem. Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny. Máte-li pěkný byt, jídlo, umíte číst a vlastníte počítač, jste členem elity.

Pokud se vzbudíte toto ráno a budete více zdraví, než nemocní, jste šťastnější, než celý milion lidí, který nepřežije tento týden. Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, nezažil osamělost uvěznění, utrpení mučení, nebo sevření hladu? jste na tom lépe než 500 miliónů lidí tohoto světa. Pokud můžete chodit na mše do kostela, aniž byste se museli obávat ponížení, zatčení, mučení nebo smrti, jste šťastnější než miliarda lidí, kteří nemají to štěstí. Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde spát?jste bohatší než 75% lidí na této planetě.

Máte-li peníze v bance, ve své peněžence a střádáte si do kasičky?jste mezi 8% nejbohatších lidí světa. Pokud jsou vaši rodiče stále naživu a svoji?. jste velmi vzácný případ. Držíte-li hlavu zpříma s úsměvem na tváři a jste skutečně vděční? jste požehnaní, protože většina lidí má tu možnost, ale nedělá to. Držíte-li něčí ruku, objímáte-li někoho, nebo se jen dotýkáte jeho ramene, jste požehnaní, protože umíte nabídnout léčivý dotek. Pokud můžete číst tuto zprávu, jste požehnaní dvakrát, protože na vás někdo myslel, a co víc, jste ještě požehnanější než více než dvě miliardy lidí, kteří nedokážou číst vůbec.

Dva andělé

8. listopadu 2006 v 14:51 [Bůh]

K zamyšlení

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: "Věci nejsou takové, jakými se zdají být."

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtva ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát? První muž měl všechno a tys mu pomohl,? vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč??

"Věci nejsou takové, jakými se zdají," odpověděl starší anděl. "Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají."

Angel's
Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj prospěch. A to se vyjeví až časem.

Někteří lidé přicházejí do našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy - a my nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují!

Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek ? přítomnost ? je dar. Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná!

Matematická kuriozita

8. listopadu 2006 v 14:42 Zajímavé texty*

Matematicka kuriozita

Mysli si cislo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vynasob ho 3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nyni pripocitej 5.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Od vysledku odcitej tvoje povodne cislo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pricti 7.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vynasob 2.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pripocitaj tvoje cislo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nyni zavri oci.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tma, co ??? :-))

Úsměv :)

8. listopadu 2006 v 14:37 Zajímavé texty*
ÚSMĚV:

- NESTOJÍ NIC A PŘINÁŠÍ MNOHO
- OBOHACUJE TOHO,KDO HO PŘIJÍMÁ,ANIŽ BY OCHUZOVAL TOHO,KDO HO DÁVÁ
- TRVÁ JEN CHVILKU,ALE VZPOMÍNKA NA NĚJ JE NĚKDY VĚČNÁ
- NIKDO NENÍ TAK BOHATÝ,ABY SE BEZ NĚHO OBEŠEL
- A NIKDO NENÍ TAK CHUDÝ,ABY HO NEMOHL DAROVAT
- PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ DO DOMU
- VE STAROSTECH A SMUTKU JE OPOROU
- JE CITLIVÝM ZNAKEM PŘÁTELSTVÍ
- JE DOBŘE,ŽE SI HO NEMŮŽEME KOUPIT NEBO UKRÁST,PROTOŽE MÁ HODNOTU VE CHVÍLI,KDY SE DÁVÁ
th_smilebig.gif

Láska

6. listopadu 2006 v 20:53 [Citáty]
Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. (N.N.)
Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
Jean Jacques Rousseau
Milovat není jen mít rád, milovat je věřit, odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.
N.N.
Není zamilován, kdo nemiluje navždy.
Euripidés
Láska se dává, láska se nebere.
N.N.


Historky pro policii

6. listopadu 2006 v 10:39 Zajímavé texty*
Narazil jsem do telefonního sloupu,protože jsem chtěl zabít mouchu.
Myslel jsem si,že mám stažené okénko.Zjistil jsem ale,že je zavřené,když jsem vystrčil ven ruku.
Chodec do mě narazil a pak mi skočil pod auto.
Srazil jsem se se stojícím náklaďákem,když přijížděl z opačného směru.
Kde se vzalo,tu se vzalo,přijelo neviditelné auto,narazilo do mého vozu a zase odjelo.
Ten chodec váhal,kterým směrem se má vydat,a tak sem ho přejel.
Telefoní sloup se rychle přibližoval.Snažil sem se mu uhnout z cesty,ale najednou narazil do předku auta.
zdroj: blackprincess.blog.cz