Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí ... :) :P

Červenec 2006

Aforismy

31. července 2006 v 14:26 [Citáty]
,,Vím,že nic nevím." Sokratés
,,Mlč,nebo řekni něco,co je moudřejší než mlčení." Pythagoras
,,Představte si to ticho,kdyby lidé říkali jen to,co vědí." Karel Čapek
,,Ohlas konec své řeči dlouho napřed,aby posluchače od radosti neranila mrtvice." Kurt Tucholsky
,,Mozek je nástroj,jímž myslíme,že myslíme." Julian Tuwim
,,Příteli,hlavu vzůhuru,nebo střelím." Ivan Vyskočil
,,Člověk,který se nemůže pochlubit ničím než svými vznešenými předky,se podobá bramboře...jeho lepší část je pod zemí." Francois de la Rochefoucauld
,,Úsměv je svátek obličeje." Jiří Suchý


Citáty,výroky

25. července 2006 v 16:47 [Citáty]
Lidé ochotně uvěří tomu, co si přejí.
Gaius Julius Caesar
Ušlechtilý člověk se musí zajímat o pravdu a ne o to, co si lidé myslí.
Aristotelés ze Stageiry
Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.(Francis Bacon)
Pesimisté pokládají štěstí jen za pozitivní odchylku neštěstí.
Franz Hannemann
Podezření je postranní myšlenka, která se čím dál tím víc prodírá na přední místo.
Franz Hannemann
Dnes nemá nikdo dost, protože každý má hodně.
Karl Heinrich Waggerl
Dobro přichází na svět jen z dobra.
Karl Heinrich Waggerl
Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světla.
Johann Wolfgang von Goethe
Sílu,odvahu a sebevědomí získáváme každou zkušeností,v níž se stavíme strachu v tváří v tvář. (E.Rooswelt)

Optické klamy,iluze,obrazy

25. července 2006 v 16:36
↑to by nemohlo existovat...
↑ šlo by to poskládat?
↑ A přece se točí !
↑ Všichni hasiči jsou stejně velcí ...
↑to není vyloženě optický klam,ale je to zajímavý pohled,že?
↑toto by asi nešlo vyrobit ..
↑ křivé?...ne,všechny čáry jsou rovné

Františkáni a dominikáni apod.

20. července 2006 v 15:56 Zajímavé texty*
Jedou Husák se Štrougalem na zasedání strany, jedou kolem kostela, tak přijde řeč na náboženství, a co ti lidi na tom mají a proc tam chodí,
vždyť Lenin řekl, že už Marx řekl, že Engels řekl, že Bůh není a z dialektického hlediska je to naprosto pochybený... kazí to kredit naší lidově
demokratické republice a škodí to myšlence internacionálního socialistického společenství v čele se SSSR jako takové. Tak nad tím špekulují a pak
Husák říká: "Víš co, Lubomíre, běž tam na výzvědy, co se tam vlastně děje."
Štrougal se teda proplíží do ztemělého kostela a vidí na klekátku v kapli babičku, jak se úpěnlivě modlí: "Milosrdný Bože, mám velké trápení a prosbu - blíží se zima a já v tom svém sklepním kamrlíku asi umrznu, z důchodu ledva vyžiju, nikdy jsem Tě tak neprosila jak teď - spočítala jsem si to, a kdybys mi nějak seslal tisíc korun, tak by mi to moc pomohlo. Koupila bych si svetr v partiovce, nějaký to uhlí, to by mi zachránilo život..."
Štrougal se vrátí do auta, povykládá co a jak, Husák na to, že to je teda ostuda, takhle dostat lidi ke konkurenci kvůli pár stovkám, hele, já jí to dám ze svého, at už tam nepropadá takovým bludům. Začne se šacovat, ale ať hledá jak hledá, nestluče do kupy víc než sedm stovek.
"Tak jí dej, Lubomíre aspoň to, ať už jde pryč."
Stane se, jedou už pozdě večer zpátky ze zasedání a u kostela vidí, že se tam babička pořád ještě modlí. Tak zastaví a Štrougal zas jde na výzvědy, proč tam ta babička ještě straší, když už dostala, co chtěla. Přiblíží se a slyší tato slova: "... tak Ti, Pane Bože, nastotisíckrát děkuju za peníze, které mi zachrání život, ale příšte to, prosím Tě, neposílej po těch komunistických sviních, oni mi z toho tři stovky sebrali..."
Pan kostelník jede z Lurd přes hranice a musí otevřít kufr auta. Celník vyhrabe ze spodu mezi zavazadly pořádnou láhev koňaku. "A co má být toto?", ptá se. "To je lurdská voda," odpovídá kostelník. Celník si nevěřícně přičichne, a když ucítí nefalšovanou vůni alkoholu, naježí se a říká: "Vždyť to je pravý koňak!" Ale kostelník nezaváhá ani chvíli: "Zázrak, zázrak...!"
Na zahradě u františkánů rostla u zdi nádherná jabloň a nesla ty nejchutnější plody. Bratři se o ni pečlivě starali, ale k čemu všechna ta práce, když většina ovoce spadla za zídku, do zahrádky dominikánů… Když tak zase jednou přišli o všechnu úrodu, rozhodli se chudí bratři tomu udělat přítrž a stěžovali si u biskupa. Biskup se rozhodl záležitost vyšetřit a navrhl teologickou disputaci. Kdo v ní zvítězí, bude moci užívat plodů. Dominikáni si zamnuli ruce a vyslali bratra knihovníka, který znal Písmo zpaměti řecky i latinsky a suverénně se pohyboval ve všech teologických oborech. V klášteře františkánů nastalo pozdvižení. Věděli, že vše je ztraceno, oni nepěstovali moudrost, ale chudobu. Nakonec se nabídl nejodvážnější: kuchař, s kulatou, téměř holou hlavou a prostorově výrazným tělem. Po nóně se sešli u biskupa. Kuchař se hned bránil, že nedovede užívat učená slova, a tak biskup nařídil, aby se disputace konala beze slov.
Začal dominikán a ukázal jablko, o něž se přeli.
Františkán vytáhl z kapsy kousek tvrdého chleba.
Knihovník vytyčil ukazovák.
Kuchař se nenechal zahanbit a natáhl dva prsty.
Dominikán přidal třetí prst.
Františkán se ukazováčkem rychle dotkl čela.
Spocený knihovník rezignovaně vztáhl ruce vzhůru.
Kuchař široce rozpažil a spokojeně se usmál.
Bylo po všem a jablka připadla františkánům. Dominikáni to nedokázali pochopit a hned se vyptávali, co se stalo:
"Jsou to mystici, bratří," děl knihovník. "Začal jsem dogmatickým traktátem o prvotním hříchu a poukázal na jablko hříchu, které zapříčinilo pád celého lidstva."
Dominikáni pokyvují, že to byl vynikající začátek.
"Ale dostal mě nejvyšší kristologií, ukázal mi kousek chleba… Chápete? Chléb poslední večeře, kdy se za nás obětoval náš Pán a kdy sejmul to jablko hříchu, které jsem tam tak vyzývavě třímal. Připadal jsem si hrozně."
Bratři kazatelé jej chápavě poplácali po ramenou.
"Zkusil jsem se bránit a přešel do útoku v neochvějných základech víry. Vsadil jsem na jistotu a začal jedním prstem: je jeden Bůh! Apeloval jsem na jednotu, unanimitas!"
Dominikáni hltali každé slovo. Skvělý smeč!
"Stejně tvrdě mě odrazil, když jemně dvěma prsty upozornil: ale má dvě přirozenosti: Božskou a lidskou."
Dominikáni stáli bez dechu.
"V poslední chvíli jsem se vzpamatoval a hodil v sebeobraně de Deo Trino: tři prsty… Bylo to zbytečné, jen se dotkl čela a jasně mi dal najevo, že předhazuji pro lidi nepochopitelné tajemství. Skoro jako bych viděl našeho svatého Otce Augustina na břehu moře, ano, tak jsem si připadal, pošetile rozjímající o podstatě Nejsvětější Trojice."
Dominikáni se po sobě ani nedívali.
"Vzdával jsem se a jen jsem vztáhl ruce v oslavě Boží Moudrosti: Bůh je veliký… A víte, co udělal on? Na to nadosmrti nezapomenu. Jediným gestem rozpřáhl ruce, jakoby vydechl ten entitativní atribut Boží bytnosti: Nekonečný!"
Kuchař se přiřítil, hlasitě funě, a jásal:
"Máme to! Ale hulvát to byl, ten knihovník. Hned jak jsme se sešli, vytáh' jabko a vytahoval se s ním, že nám je všechny sežrali. To mě naštvalo, tak jsem vytáh' starej chleba, aby se živili tím. A von začal útočit, chtěl mi prstem vypíchnout voko! Tak jsem se nedal a pohrozil mu, že mu vypíchnu vobě voči! Už asi nevěděl, jak se bránit, když mi řek', že mi vypíchne tři voči, tak jsem se dotknul hlavy: Seš blbej nebo co? A už to vzdával, eště se sice pokusil vyhrožovat, že na nás přijdou shora a namlátěj nám, tak jsem mu jasně naznačil, ať klidně přijdou, že je nás víc. A tak to vzdal!"
Přišel jednou bojovník Islámského džíhádu k nebeské bráně.
Vyhlédl svatý Petr a řekl:
- Počkej, ale ty sem nesmíš, tebe sem nepustíme.
- Já dovnitř nechci, ale vy máte pět minut na to, abyste vypadli ven.
- Jste věřící?
- Ne, jsem ateista.
- Opravdu?
- Jako že Bůh je nade mnou!

Poslední věty před smrtí,dějepis v pravěku apod.

20. července 2006 v 15:32 Zajímavé texty*
Umře jistý dobrý člověk a jde do nebe. Tam na něj čeká svatý Petr a provádí ho přes celá nebesa. Na jednom místě svatý Petr udělá:
"Pssss!"
"Proč?" ptá se nová duše.
"Na druhé straně jsou jehovisti a myslí si, ze jsou tu jediní."
30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
- To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ješte malý, ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!
Děda přijde ke zpovědi a přiznává se:
- Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával na půdě jednoho Žida.
- Ale, synu, to není hřích, pomoci člověku, ať už je jakékoliv víry.
- Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun.
- Nóó... to už také pěkné nebylo, ale to není velký hřích.
- To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říci, že válka skončila?
Poslala maminka Pepíčka (koho jiného) na faru se vzkazem a poučila ho:
"Hlavně nezapomeň slušně pozdravit - Pochválen buď Ježíš Kristus!"
Po návratu se maminka Pepíčka ptala:
"Tak co, pozdravils, jak jsem Ti říkala?"
A Pepíček s bezelstným úsměvem odpověděl:
"Přišla mi otevřít hospodyně, tak jsem řekl - Zdrávas, Maria!"
Nejčastější poslední věty před smrtí

- A teď mě vyfoť na té skále
- Zprava dobrý!
- Pust mě k tomu, já tomu rozumím.
- Zbijme ho, vzdyť je sám.
- Klídek chlapi, to je nulák.
- Neboj, není nabitá.
- Hoď mi sem to kladivo!
- Divné, cítim plyn, rozsviť!
- Ty, že jsi mafián? Nevěřím!
- Pejsku, pojď sem!
- OK trenére, v příštím kole ho knokautuju.
- Drahá, nechceš řídit?
- Brzdy jsou hotové, jdu je vyzkoušet.
- Mohla byste mi přidat té vynikající houbové omáčky?
- Ti chlapi z rozvědky nestojí za nic. Žádné miny tu nejsou.
- Hele, užovka!
- Tady je silný led, to přejdeme.
Muž a žena se srazí v autech. Bouračka je ošklivá. Obe jejich auta jsou úplně na maděru, ale ani jednomu z nich se nic nestalo... Když se vysoukali z aut, povídá žena muži: "Tak vy jste muž, to je zajímavé. Já jsem žena. Hmm, podívejte na naše auta! Nic z nich nezbylo, ale my jsme zranění nebyli. To musí být znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít spolu až do smrti. Muž přitakal: "To jo, to muselo být určitě znamení od Boha!" Žena pokračovala: "A podívejte se na tohle, další zázrak. Moje auto je totálně na mraky, ale tahle láhev vína je naprosto v pořádku. Bůh si určitě přeje, aby jsme toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí." Potom podala láhev muži. Ten souhlasně přikývl, otevřel láhev a polovinu vypil. Pak ji podal zpět žene. Ta vzala láhev, zavřela ji a vrátila muži do rukou. Ten se jí zeptal: "Vy nebudete?" Načež mu odpověděla: "Ne. Jen počkám na policii."

Vážený pane prezidente....

20. července 2006 v 14:58 K zamyšlení
Vysoce vážený pane prezidente,

Obracím se na Vás s prosbou o zproštění povinné vojenské služby vzhledem k obtížné rodinné situaci, ve které se nalézám:
Mám 24 let a oženil jsem se s vdovou ve věku 44 let. Má manželka má dceru ve věku 25 let; shodou okolností se stalo, že s touto dcerou mé manželky se oženil můj otec, čímž se stal mým zetěm, neboť si vzal mou dceru. V této souvislosti je má dcera zároveň i mou macechou.
Mé manželce a mně se v lednu narodil syn; toto dítě je bratrem manželky mého otce, tedy jeho švagrem. Zároveň, jakožto bratr mé macechy, je i mým strýcem, to znamená, že můj syn je mým strýcem.
Manželka mého otce, tedy má dcera, porodila na Velikonoce chlapce, který je zároveň mým bratrem, neboť je synem mého otce, a zároveň i vnukem, protože je synem dcery mé manželky.
Jsem tudíž bratrem svého vnuka, a vzhledem k tomu, že jsem manželem tchyně otce tohoto dítěte, jsem tedy v postavení otce svého otce a zároveň i bratrem jeho syna. Jsem tedy sám sobě dědečkem.
Z těchto důvodů Vás, vážený pane prezidente, prosím o zproštění vojenské služby, neboť, jak známo, zákon nedovoluje povolávat do armády zároveň dědečka, otce i syna z jedné rodiny.

Věřím, pane prezidente, že projevíte pochopení pro mou situaci.

Transakční analýza 2.část

19. července 2006 v 15:54 | http://www.photocube.cz/innerspace/historie/transakcnianalyza.html
Čtyři životní postoje:
Nejsem OK - jsi OK
Nejsem OK - nejsi OK
Jsem OK - nejsi OK
Jsem OK - jsi OK
Nejsem OK - jsi OK zaujímá každý jedinec v raném dětství (viz. výše) a může přetrvat i do dospělosti.
Prvotním zdrojem pocitu Jsem OK je hlazení. Pokud dostáváme dostatek hlazení, cítíme se OK, i zdroj hlazení (v dětství matka) je OK, protože nám poskytuje OK pocit.
Nejsem OK - nejsi OK vzniká absencí hlazení, jedincův Dospělý se přestává vyvíjet, z jedince se může stát až patologicky uzavřený člověk.
K postoji Jsem OK - nejsi OK dochází v případě týrání dítěte rodiči. Pak je dítě OK, když je samo a ostatní ho nechají na pokoji. Brutální rodič působí bolest - není OK. Tento postoj způsobuje, že v dospělosti se člověk jako jediný cítí OK, OK je i vše co dělá, i pokud je to špatné.
Jsem OK - jsi OK vzniká vědomě (narozdíl od prvních tří). Ačkoli v člověku přetrvává prvotní postoj Nejsem OK - jsi OK, člověk se rozhodne, že to změní. První tři postoje jsou založeny na pocitech, poslední postoj je založen na myšlence, víře a odvaze k činům.
Rozhodování (a problémy s ním). "Vždycky se rozhodnu špatně." "Neustále dělám to samé." Mozek-Počítač dané osoby je zaplaven nedokončenými záležitostmi nebo odloženými rozhodnutími. Při každém rozhodnutí zpracovává počítač data tří druhů (z Rodiče, z Dítěte a z Dospělého), kdo odpoví na podnět? Pomocí procesu identifikace a oddělení těchto tří zdrojů informací (R-D-D) začínáme vnášet pořádek do chaosu pocitů a nerozhodnosti. Jakmile dojde k oddělení, Dospělý může určit, které informace mají váhu. Ptáme se Rodiče, např.: Proč moji rodiče věřili právě tomuhle? Udělal by můj názor, chování rodině hanbu? Je pravda to, čemu věří? atd. Ptáme se Dítěte, např.: Proč se cítím tak ohrožený? Existuje nějaká reálná hrozba? Je dnes můj strach na místě?
Nefungující Dospělý (kontaminovaný Rodičem) má strach rozhodnout se jinak (předsudky).
Sokrates: "Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít."
Svoboda změny vychází z poznání Rodiče a Dítěte a z toho, jak se jejich informace promítají do dnešních transakcí.
Další funkce Dospělého - odhad pravděpodobnosti. Lidé mají často potíže s rozhodováním, protože se musí rozhodnout dříve, než mají všechny informace pohromadě.
Dítě uvnitř nás se dožaduje jistoty. Dospělý může přijmout fakt, že není možné vždy jistoty dosáhnout.
Transakce se skládá z podnětu jedné osoby a reakcí druhé. Účelem analýzy je zjistit, která část člověka (R-D-D) je původcem kterého podnětu a reakce.
Pokud podnět a reakce tvoří na diagramu R-D-D rovnoběžné linie (hovoří Rodič k Rodiči, Dospělý s Dospělým, ale i Rodič k Dítěti a Dítě k Rodiči, atd.), je transakce doplňková a může pokračovat do nekonečna (osoby si notují). Pokud se podnět a reakce na R-D-D kříží (křížová transakce), komunikace zaniká. Např. manžel se zeptá na úrovni Dospělého, Kde mám knoflíčky? Manželka rozladěná odpoví z pozice Rodiče směrem k manželovu Dítěti, že si je nikdy nedává na své místo!
Člověk, jehož Dítě se neustále aktivuje, se nemůže účastnit transakcí, které se zabývají realitou, protože je nucen k neustálým návratům k minulosti. Neumí přijmout poklonu nebo lichotku, protože je přesvědčeno, že si ji nezaslouží. Hledá v ní nějaký háček. Neustále se zabývá svým postojem, pro který se rozhodl v raném dětství. Člověk, u kterého pokaždé zvítězí Dítě, ve skutečnosti říká: Podívej, Nejsem OK. Člověk, u kterého pokaždé zvítězí Rodič, doopravdy říká: Podívej se na sebe, nejsi OK.
Dospělý má na výběr, jak doplňkově zareaguje na podnět, aby ochránil jak vztah, tak i jednotlivé osoby. Když někdo zaklepe na vchodové dveře mého života, kdo mu půjde otevřít? Rodič, Dospělý nebo Dítě?
Je důležité znát vlastní Dítě a být vnímavý ke svým pocitům (Tohle je moje Dítě a není OK) - to pomůže nezaměňovat pocity za činy. Stejně tak u Rodiče zkoumám data Je to pravda? Funguje to?... = "Třídění sebe sama".
Stanovení základních hodnot. Při těžších transakcích pak nebude Dospělý zatěžován základním rozhodováním. Při transakci si položí otázku "Co je důležité?"
Dávání má v sobě více radosti než dostávání. Není to kvůli tomu, že se člověk o něco připravuje, ale protože akt darování vyjadřuje mou životnost (jsem OK).
Budování silného Dospělého:
1. Naučte se rozeznávat vlastní Dítě, jeho slabá místa, obavy, základní způsoby, jak vyjadřuje své pocity.
2. Naučte se rozeznávat svého Rodiče, jeho výtky, příkazy, stálé postoje a základní způsoby, jak vyjadřuje své výčitky, příkazy a postoje.
3. Buďte citliví k Dítěti v ostatních lidech, mluvte s ním, ochraňujte ho a berte v úvahu jeho potřebu tvořivého vyjádření stejně jako náklad pocitu Nejsem OK, který s sebou vláčí.
4. Když je třeba, počítejte do deseti, abyste dali Dospělému čas na zpracování informací, které přicházejí do počítače, aby rozpoznal realitu Rodiče od reality Dítěte.
5. Když jste na pochybách, sežeňte si co nejvíce informací. Pokud ani to nepomůže, nechte to plavat, nikdo na vás nemůže útočit za to, co jste neřekli.
6. Vypracujte si systém hodnot. Nemůžete činit rozhodnutí bez etického rámce.
Předsudky (Rodič) nebo sebeklam (Dítě) - v člověku dominuje Rodič (nebo Dítě) v části Dospělého i přes uvedení logických argumentů. Jeho postoj se může zdát nelogický, ale strnulost představuje zároveň pocit bezpečí.
Vyloučení - zablokované Dítě - člověk jedná pod vlivem Rodiče, neumí si hrát, neprojevuje vůbec city, workoholik... Ze zkušenosti zjistil, že pokaždé, když nechal své Dítě volně se projevit, nastaly potíže. Malý človíček plnil úkoly, dělal přesně to, co mu bylo řečeno, naprosto se přizpůsobovalo přísným příkazům, to se jevilo jako jediná správná cesta - totální přizpůsobení Rodiči a zablokování Dětských impulsů.
Zablokování Rodiče - člověk jedná pod vlivem Dítěte, člověk bez svědomí, brutální rodiče v něm vytvořili postoj Já jsem OK - všichni ostatní nejsou OK. Malé dítě dochází ke správnému závěru, že jeho rodiče Nejsou OK. Nejsou OK natolik, že je potomek naprosto vyloučí, a tím i to dobré zaznamenané v Rodiči.
Vyloučený Dospělý - člověk se zablokovaným Dospělým je psychotický. Jeho Dospělý nefunguje, a proto ztrácí kontakt s realitou. Jeho Rodič a Dítě se projevují přímo, často jako neuspořádaná směsice archaických dat, jako smíšené přehrávání raných zážitků, které nyní nedávají smysl, protože nedávaly smysl ani v době, kdy byly zaznamenány.
Periodické zablokování v maniodepresivní osobnosti - střídají se mu euforické a depresivní nálady, v manické fázi jeho Rodič Dítěti tleská, v depresivní fázi se jeho Rodič na Dítěti vybíjí. V raném dětství získal člověk rozporuplné nahrávky plné nesrovnalostí a protiřečení. Matka či otec ho v jednu chvíli chválí, laská a hladí (může být alkoholik a zrovna si přihne, má dobrou náladu), v zápětí ho bezdůvodně trestá (kocovina, dítě je na obtíž). Nálada maniodepresivního člověka je stejně nepředvídatelná, jako byla tehdy, protože trestající a chválící rodiče byli nepředvídatelní.
Neustálá nuda - člověk, jehož nahrávky v Dítěti a Rodiči jsou tak nudné, že postrádá suroviny pro barvitou osobnost. Člověk má neurčitou depresi. Jeho rodiče mohli být hloupí, němí, bez vlastního názoru, pro nic ho nenadchli, neodměňovali ani netrestali. Človíček také mohl být na začátku života velmi zvědavý, ale dostával neustále matoucí odpovědi, které se později ukázaly jako nepravdivé, proto se nakonec přestal ptát a zajímat se o okolí. Jeho počítač se uzavřel před mnohými oblastmi, protože získané odpovědi ho uváděly v ještě větší zmatek.
Zdraví = emancipovaný Dospělý, který stále bdí nad každou transakcí. Znamená to, že při každé transakci bere Dospělý informace z Rodiče, Dítěte, z reality a přichází s rozhodnutím co dělat. Malé dítě s množstvím zážitků, zkoumání světa, upřímných a přátelských rozhovorů s neuspěchanými rodiči bude mít v Rodiči mnohem větší soubor informací a v Dítěti mnohem větší zásobu pocitů než dítě, které přehnaně ochraňovali a izolovali. Človíček brzy vyzkouší způsoby překonávání postoje Nejsem OK, posiluje svého Dospělého a je povzbuzován k dalšímu zkoumání.
Prostřednictvím chápání vlastního R-D-D můžeme nejen začít chápat, co je v Rodiči a v Dítěti, ale také co tam není. Shazování viny na povahu nepomůže změnit chyby.
Průměrná porce času pro jednoho člověka na zemi je přibližně 70 let. To je jediné, co víme. Je náš problém, co uděláme s naším přídělem. Co udělat s celým životem, je pro člověka stresující, mnohem bezprostřednější ale je co uděláme s menšími časovými bloky: Jak strávím příští hodinu, co budu dělat přístí den, týden? Čím víc je čas rozčleněn, tím měnší problém pro nás představuje. Plánování nebo strukturalizování času je cíl mnoha lidí. Když toho nejsou schopni sami, ohlížejí se po ostatních. Hlad po strukturalizaci času je výsledkem hladu po uznání, který vyrostl z původního hladu po hlazení.
6 typů zkušeností, které v sobě zahrnují všechny transakce:
úniky, obřady, činnosti, zábavy, hry a důvěrné vztahy.
Hry představují způsob využívání času pro lidi, kteří už nemohou snést hladovění po hlazení nebo úniky, ale zároveň jim jejich postoj Nejsem OK znemožňuje důvěrné vztahy. Hraní her má často za účel dosáhnout skrytých cílů.
Důvěrné vztahy neobsahují žádné prvky her, protože jejich cíle nejsou skryté. Důvěrný vztah je založen na tom, že oba účastníci přijmou postoj Jsem OK - jsi OK. Dávání a vzájemné sdílení patří mezi spontánní projevy radosti.
Úniky, obřady, činnosti a zábavy nemusí být nutně destruktivní, pokud se nestanou převládající formou strukturování času.
Manželství je nejsložitější ze všech lidských vztahů. Ve velmi málo svazcích mohou vzniknout tak extrémní emoce. Když přestaneme brát v úvahu obrovský náklad archaických dat, která si přinášejí oba partneři do manželství prostřednictvím svého Rodiče a Dítěte, je naprosto nezbytné, aby každý partner měl emancipovaného Dospělého, který by udržoval manželství v chodu.
Vztahy obvykle ničí absolutistická prohlášení typu Jsem prostě takový a nesnaž se mě změnit.
Každý člověk se ke mně přiblíží jen prostřednictvím mého chování. Každý partner musí být ochoten uznat podíl na obtížích v manželství.
Láska není tupé zírání na druhého, ale společný pohled stejným směrem. Rodič a Dítě v každém partnerovi mohou vést k velkým rozdílům, ale pouze prostřednictvím Dospělého je možné tyto rozdíly vyrovnat.
Když se rodičům nelíbí, co dělají jejich děti, nejsou to jenom děti, kdo se musí změnit.
Děti se učí napodobováním. Nejúčinnějším způsobem, jak si malé dítě může vyvinout Dospělého se silnou sebekontrolou, je možnost pozorovat rodiče, kteří se snaží potlačit zlostný výbuch svého Dítěte a reagovat na situaci na úrovni Dospělého.
Škola představuje konkurenční prostředí, kde Dítěti neustále někdo hrozí a kde je na počátku velmi málo možností, jak získat třeba i pouhý náznak úspěchu, který by minimalizoval onen pocit Nejsem OK. První roky ve škole mohou představovat počátky neustále se objevujících testovacích transakcí, které, jak dítě cítí, pouze podtrhují jeho postoj Nejsem OK, jenž je spojen s pocity marnosti a zoufalství. Nalehavým aspektem dané situace je fakt, že celý život probíhá v konkurenčním prostředí. Začíná životem v rodině, pokračuje ve škole a v dospělém životě ve společnosti. Pocity a techniky, kterými se člověk vypořádává s postojem Nejsem OK a které si vyvinul v rodinném prostředí a ve škole, mohou přetrvávat do dospělosti a upírat mu úspěchy a spokojenost, založenou na pocitu opravdové svobody při volbě životní cesty.
Preadolescenti jsou v tomto období zvláště citliví na způsob života, který vedou jejich rodiče. Nestačí být dobrým rodičem, je třeba být také dobrým člověkem, který má široké a tvořivé pole zájmů. Potíž spočívá v tom, že v prostředí velmi mnoha rodin se otec a matka cítí odpovědni, zda vychovávají dítě správně. Myslí si, že jediným důvodem proč dobře vykonávat svou funkci je dobrý výsledek v podobě dítěte. Pokud je jedinou věcí, na kterou se má potomek těšit v dospělosti, starost o spratka (jako je i on), proč by se snažil? Tady by se rodiče neměli ptát: Jaký jsem rodič? ale Jakého člověka ve mně vidí moje dítě? Chci, aby byl šťastný. Je u nás doma pohoda? Chci, aby byl tvořivý. Nadchnou mě nové věci? Chci, aby se něco naučil. Kolik knih jsem přečetl za poslední měsíc, rok? Chci, aby měl přátele. Jsem já sám přátelský?Chci, aby měl ideály. Mám já sám nějaké? Jsou pro mě tak důležité, že se odrážejí i v mém chování? Řekl jsem mu někdy, v co věřím? Chci, aby byl empatický. Dotýkají se mě potřeby lidí, kteří nepatří do rodiny? Lidé nepřitahují tím, co by chtěli, ale tím, jací jsou. Lidé rovněž nemají děti, které chtějí, ale jejich děti jsou výsledkem toho, jací jsou rodiče.
Aristoteles: Co je vyjádřeno, je vnímáno. Když může člověk vyjádřit slovy, proč dělá to, co dělá, a jakým způsobem to přestal dělat, potom má zdravého Dospělého, zná lék a může ho znovu a znovu používat.
Realita, pochopená prostřednictvím studia historie a pozorováním člověka, je také nástroj, pomocí kterého budujeme hodnotný etický systém. Nejsem rozumní, jestliže předpokládáme, že jediná skutečnost o člověku existuje v našich zážitcích a v našem pojetí. Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli, více přemýšleli. Nebo je jejich realita prostě odlišná od reality někoho jiného. Potřeba směru v životě je stejná jako navigace pilota.
Dospělý je naší jedinou částí, která může prohlásit: Jsem důležitý, jsi důležitý. Rodič a Dítě nejsou dostatečně svobodní, aby mohli něco takového udělat.
Většina z nás má určité názory, ale často se nejedná o závěry Dospělého na základě záměrně získaných informací, ale o Dítětem přijaté Rodičovské školení.
Já jsem člověk. Ty jsi člověk. Bez tebe nejsem člověk, protože jenom ty umožňuješ používání řeči. Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost. Díky tobě jsem důležitý. Když si tě nebudu vážit, snížím vlastní hodnotu. Toto je racionální podklad pro postoj Jsem OK - jsi ok.
Zdroj: http://www.photocube.cz/innerspace/historie/transakcnianalyza.html

Transakční analýza

19. července 2006 v 15:04 | http://www.photocube.cz/innerspace/historie/transakcnianalyza.html
Život se skládá z neustálých period, cyklů a kruhů, které se jednou za čas uzavřou, dokonají a spojí.. Aby mohly začít nové.
Thomas A. Harris, Já jsem OK, ty jsi OK. Transakční analýza, která mění vědomí a chování lidí, kteří nikdy nepoznali pocit, že jsou OK.
Mozek nahrává veškeré zážitky a podněty, které vědomě vnímáme, a je schopen tyto nahrávky kdykoli znovu přehrát. Zároveň nahrává i pocity, které jsme při zážitcích a podnětech cítili, jsou spolu neodlučitelně spojeny a v současnosti mohou být přehrány se stejnou intenzitou.
Transakce znamená podnět a reakci na něj. Transakční analýza zkoumá stav: "Já něco udělám a ty nějak reaguješ". Zjišťuje, která část jedince (Rodič-Dospělý-Dítě) reaguje, a "Proč se chováme, jak se chováme".
V každém jedinci existují tři stavy Rodič, Dospělý a Dítě.
Rodič představuje sbírku v mozku zaznamenaných nezpochybnitelných a vložených vnějších událostí vnímaných člověkem v jeho raném dětství (zhruba od narození do 5 let). Človíček si nahrával vše, co viděl a slyšel, bez možnosti pochopit souvislosti. V Rodiči jsou nahrány všechny domněnky, pravidla a zákony, které dítě slyšelo od rodičů a vidělo v jejich životě a chování. Nahrávky, bez ohledu na to, zda jsou dobré nebo špatné, jsou nahrávány jako pravda a jedná se o trvalý záznam.
Dítě obsahuje nahrávky vnitřních událostí jedince - reakce na to, co vidí a slyší. Většinu reakcí tvoří pocity. Človíček ale zatím nechápe souvislosti a často tak vznikají mylné negativní pocity a reakce. V človíčku vznikne závěr, že "není OK", protože je malý, bezbranný a hloupý, zatímco dospělí "jsou OK", protože jsou velcí a človíček je na nich závislý. K tomuto závěru dojde každé dítě a často v něm tento pocit přetrvá až do dospělosti. Pokud člověka ovládají emoce (zvítězí zloba či úzkost nad rozumem), ovládá člověka Dítě. Dítě ale obsahuje také pozitivní nahrávky - tvořivost, zvědavost, touhu prožívat, dotýkat se, cítit. Dítě se nahrává současně s Rodičem.
Dospělý se začíná projevovat už od 10 měsíců života. Desetiměsíční dítě zjišťuje, že je schopno provést něco vědomě podle své původní myšlenky (může častěji plakat a vyžadovat pomoc, začně se pohybovat, zkoumat hračky atd.). Informace v Dospělém se shromažďují jako výsledek schopnosti dítěte samo zjišťovat, jaký je v životě rozdíl mezi "naučenou představou" o životě v Rodiči a "pocitovou představou" o životě v Dítěti. Dospělý se vyvíjí jako "myšlenková představa" o životě, založená na sběru informací a jejich zpracování. Dospělý se zabývá převáděním podnětů na informace, jejich zpracováním a řazením na základě předchozích zkušeností. Tím se liší od Rodiče, který imituje soudce a hledá způsoby jak posílit soubor převzatých standard, a od Dítěte, které má sklon reagovat střemhlavě na základě nelogického uvažování a špatně tříděného nebo útržkovitého vnímání. Prostřednictvím Dospělého může človíček začít rozlišovat život, jakému ho učili a jaký mu ukazovali (Rodič), a život, jak ho cítil, jaký si ho přál nebo si vymyslel (Dítě), a život, o kterém se sám dozvěděl.
Jednou z důležitých funkcí Dospělého je prověřovat data v Rodiči, aby poznal, zda jsou pravdivá a ještě použitelná, a podle toho je přijmout, nebo odmítnout. Stejně tak prověřuje zároveň i Dítě, zda pocity v něm uložené jsou použitelné v současnosti. Dospělý dále zajišťuje, aby emoce byly přiměřené (aktualizuje Dítě, aby určil, jaké pocity může volně vyjádřit). Mezi další funkce Dospělého patří odhad pravděpodobnosti. Neprozkoumané alternativy připravují půdu mnoha transakčním chybám. Když je Dospělý trénován a používán, je ve střehu před možností potíží, může prostřednictvím odhadu pravděpodobnosti předpokládat střet s problémem a rozhodnout se pro jejich řešení, pokud se objeví.
Not OK pocity přetrvávají, ale pokud pochopíme jak a proč původní situace v dětství not OK pocit vyvolala, zbavíme se neustálého přehrávání tohoto pocitu v současnosti. Nemůžeme záznam smazat, ale můžeme se rozhodnout, že ho vypneme.
V případě narušení Dospělého (např. při stresu) mohou zcela nevhodně převládnout emoce, člověk se může znovu cítit jako malé, bezmocné a závislé dítě. "Proč nezůstaneš v Dospělém?", "Jaká byla původní transakce?" - Dospělý by měl zanalyzovat shodné rysy mezi současnými signály, které jsou původem úzkosti, a původní transakcí, při které člověk úzkost zažil.

Školní řád

18. července 2006 v 12:14 Zajímavé texty*
Školní řád

Žák chodí do školy kdy chce, nejlépe ve vyučování.

Vstoupí-li do třídy ředitel, nebo jiná povolaná osoba, pozdraví žák lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.

Žák odchází ze školy libovolně.

Při vyučování leží na lavici, nehraje-li zrovna karty.

Není-li spokojen s výsledkem nebo známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky, nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.

Osoby které potká, pozdraví hlasitým čau.

Zásadně se nepřezouvá.

Je-li žák podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nedráždil.

Ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je, když tak jen do hlavy.

Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.


Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná.

Za pořádek ve třídě ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky, dokončí tuto práci školník, nebo uklízečka.

Při písemnkách opisuje z taháků, nebo od spolužáků.

Vypadne-li někdo z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu. Celá třída se pak zúčastní pohřbu.

Na konci roku poděkují učitelé žákům za výdrž, poté si žáci rozeberou školu.

Ze žákovských knížek

18. července 2006 v 12:03 Zajímavé texty*
Ze žákovských knížek
Dívá se na mě skrz zelené průsvitné pravítko a směje se mi, že jsem
zelený.

Dává pořád pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor,
tak nedává pozor.
Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je
třeba, aby je minimálně zdvojnásobila.
Snědla pomůcky na výtvarnou výchovu.
Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele,
který strašně dupe a funí.
Leze do pětimetrové výšky na dvoumetrový strom.
Plival na schodišti na níže postaveného učitele vyššího ročníku, čímž snížil
jeho vážnost.
Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval az na třetí vyučovací
hodinu.
Svým zpěvem úmyslně ruší zpěv.
Neustále se baví a odmítá mi říct o čem.

Česká přísloví ve vědecké češtině

18. července 2006 v 11:52 Zajímavé texty*
Česká přísloví ve vědecké češtině
Dole je to přeloženo....


1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů,
působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.

2. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou,
svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem
započetí její dráhy ) se blíží k nule.

3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi
Leporidae.

4. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či
chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu
obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

5. Subjekt A, jenž vyvíjí usilí o vytvoření svislého či úklonného díla
ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném
díle ústící.

6. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá
obklopen chlorofylem.

7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto
ztrátou ještě více postiženými.

8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu,
jímž znásobuješ své vlastní ego.

9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k
instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se
šířících.

10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než
vodomilnými obratlovci.

11. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v
měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační
podnik přesídlí do stodoly.

12. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém
rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s
držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním
držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.

13. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek
kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

14. Náraz akustickych vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí
od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní
původnímu impulsu.

15. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj
infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt,
neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

16. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do
stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou
pro perorální požití.

18. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy
pauperizace.

19. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně,
plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou
agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem
společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

20. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu
procesu nanášení laku na jeho povrch.

21. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s
klesajícím osvitem k nule.

22. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím
otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu
Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve
srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor,
z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické
bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.

23. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez
ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

24. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční
transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.

25. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh
svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci
druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím
specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě
hodnoceny.

26. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu
domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.

27. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce
pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.

28. Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je
axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě
společnosti.

29. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou
potřebou již saturovanou je blokován.

30. Při zjištění zaměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je
posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v
opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.

31. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu
Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.

34. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s
občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.

35. Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na
základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám
libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru.

36. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod
273,14 Kelvinů je dokonalá.

37. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného
cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince
přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.

38. Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením
decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým
vyoráváním brambor.

40. Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny.

41. Realizuje-li pár antagonistických jedinců reciproční agresi, vykonává
reduntantní člen triády emocionální projev regulující vlasní psychickou
tenzi.

42. Donace individua rodu Equus neopravňuje akceptora k vizuální percepci
dentální soustavy tohoto jedince.

43. Pociťuje se absolutní absence výroku, jehož pravdivostní hodnota je rovna
nule.

44. Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita
prožitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí, vynaloženému subjektem k předchozí
optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu určeného.

45. Vzhledem k časové ztrátě je snaha o překonání dráhy, dělící jedince od
personifikovaného kondicionálu singuláru existencionálního slovesa,
bezpředmětná.

46. Pátrání po lignu adaptovaném na předmět denní potřeby se u reflektanta
ataku šelmy čeledi Canidae setkává s úspěchem za všech podmínek.

47. Kontakt malých množství sloučeniny kyslíku a vodíku se zemským povrchem
probíhající v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž
děj probíhající v intervalech kratších.

48. Časová distance mezi příchodem libovolného individua a termínem k této
události vhodným implikuje sebeújmu.

49.Kategorický imperativ velí při volbě způsobu techniky přenosu
intelektuální pomoci směrem k jedinci schopnému samostatného abstraktního
myšlení přiklonit se k verbálnímu projevu, zatímco u ostatních subjektů volit
přímý prudký tělesný kontakt.

--------------------------------------------------------------------------------

Původní znění

1. Tichá voda břehy mele.

2. Jablko nepadá daleko od stromu.

3. Mnoho psů - zajícova smrt.

4. Dvakrát měř, jednou řež.

5. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

6. Komu se nelení, tomu se zelení.

7. Jednooký mezi slepými králem.

8. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

9. Pod svícnem bývá tma.

10. Malé ryby - taky ryby.

11. Studený máj v stodole ráj.

12. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

13. Bez práce nejsou koláče.

14. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

15. Co tě nepálí, nehas.

16. Pečení holubi nelítají do huby.

18. Devatero řemesel - desátá bída.

19. Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.

20. Díra - nedíra, furt se natírá.

21. Potmě každá kočka černá.

22. Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do
království nebeského.

23. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

24. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

25. Ryba i host třetí den smrdí.

26. Dočkej času jako husa klasu.

27. S poctivostí nejdál dojdeš.

28. Kdo lže, ten krade.

29. Sytý hladovému nevěří.

30. Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.

31. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

34. Vojna není kojná.

35. Chytrost nejsou žádné čáry.

36. Mráz kopřivu nespálí.

37. Líná huba - holé neštěstí.

38. Co je šeptem, to je s čertem.

40. Ruka ruku myje.

41. Když se dva perou, třetí se směje.

42. Darovanému koni na zuby nehleď.

43. Není šprochu, aby nebylo pravdy trochu.

44. Jak si kdo ustele, tak si i lehne.

45. Pozdě bycha honit.

46. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

47. Nemusí pršet, stačí, když kape.

48. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

49. Chytrému napověz, hloupého kopni.

Slova u soudu

18. července 2006 v 11:30 | zdroj:http://www.svanda.cz/index.php?kam=textikyw&tID=99&f=0&order= |  Slovní hříčky*
Slova u soudu

Nasledujici slova pry skutecne padla u soudu...

Otazka: Den Vaseho narozeni.
Odpoved: Patnacteho cervence.
Otazka: Ktery rok?
Odpoved: Kazdy rok.

Otazka: Jake bylo Vase vybaveni v okamziku narazu?
Odpoved: Teplaky Gucci a Reeboky.

Otazka: Tahleta myasthenia gravis, ovlivnuje nejak Vasi pamet?
Odpoved: Ano.
Otazka: A jakym zpusobem ovlivnuje Vasi pamet?
Odpoved: Zapominam.
Otazka: Tedy zapominate. Muzete nam dat priklad neceho, co jste
zapomnel?

Otazka: Jak stary je Vas syn, ten, co s vami zije?
Odpoved: Tricet osm nebo tricet pet, ted presne nevim.
Otazka: A jak dlouho s Vami zije?
Odpoved: Ctyricet pet let.
th_3_12_31.gif
Otazka: A na kterem miste se nehoda odehrala?
Odpoved: Priblizne u milniku cislo 499.
Otazka: A kde je milnik cislo 499?
Odpoved: Pravdepodobne mezi milniky 498 a 500.

Otazka: Pane doktore, je to tak, ze pokud osoba zemre ve spanku,
tak se o sve smrti dozvi az nasledujiciho rana?

Otazka: Ten mladsi syn, co je mu jedenadvacet, jak je stary?

Otazka: Byl jste to vy, nebo Vas starsi bratr, kdo zahynul ve valce?

Otazka: Zabil Vas?

Ot: Jak daleko od sebe byla vozidla v okamziku srazky?

Otazka: A byl jste tam, dokud jste neodesel, je to tak?

Otazka: Kolikrat jste spachal sebevrazdu?

Otazka: Mela tri deti, ano?
Odpoved: Ano.
Otazka: Kolik z nich bylo chlapcu?
Odpoved: Zadne.
Otazka: A kolik tedy bylo holcicek?

Otazka: Muzete tu osobu popsat?
Odpoved: Byla stredni postavy a mela plnovous.
Otazka: Byl to muz ci zena?

Otazka: Pane doktore, kolik pitev jste provedl na mrtvych?
Odpoved: Vsechny me pitvy se provadeji na mrtvych.

Otazka: Na vsechny otazky odpovidejte ustne, ano? Jakou skolu
jste navstevovala?
Odpoved: Ustne.

Otazka: Vzpominate si, kolik bylo hodin, kdyz jste telo prohledl?
Odpoved: Pitva zacala kolem pul devate vecer.
Otazka: A pan Dennington byl tou dobou mrtev?
Odpoved: Ne, sedel na stole a divil se, proc ho chci pitvat.


Otazka: Pane doktore, predtim, nez jste provedl pitvu, presvedcil
jste se o nepritomnosti pulsu?
Odpoved: Ne.
Otazka: Zmeril jste krevni tlak?
Odpoved: Ne.
Otazka: Presvedcil jste se, zda doslo k zastave dechu?
Odpoved: Ne.
Otazka: Je tedy mozne, ze pacient byl nazivu, kdyz jste zacal s
pitvou?
Odpoved: Ne.
Otazka: Jak si muzete byt tak jisty, pane doktore?
Odpoved: Protoze jeho mozek lezel v misce na mem stole.
Otazka: Ale nemohl byt pacient presto nazivu?
Odpoved: Je mozne, ze byl nazivu a pracoval nekde jako právník

Životopis-ne můj

17. července 2006 v 15:51 Zajímavé texty*
Životopis
Jmenuji se po své matce a příjmení jsem dostala po rodině otce. Narodila jsem se v devatenáctém století ve své rodné zemi. Po narození jsem neuměla číst, psát ani počítat, což neumím dodnes. Šest let po narození jsem byla přinucena a násilně dokopána do první třídy povinné školní docházky, kterou jsem skrz učitele nemohla dokončit. Ovšem při ohromné snaze mého třetího otce, který se zrovna v tu dobu vrátil z vězení, jsem základní školu dokončila, neboť s pedagogy ručně popovídal. Je to teď můj drahoušek, a proto ho ve vězení pravidelně každé úterý, středu a sobotu navštěvuji.
Asi po pěti, možná devíti letech jsem začala se svojí sportovní kariérou, konkrétně aerobik, ale vzhledem ke svojí postavě vznikl nový sport parody-aerobik, jenž cvičím až do dnešní doby.
Mám dlouholetou překladatelskou praxi. Dokáži přeložit papíry formátu jak A3, A4, tak i A5. Také dobře umím hledat v telefonním seznamu i slovníku cizích slov.
Dobře kreslím, akorát ostatní nechtějí poznávat co. Má hra na piano je vskutku vynikající a zároveň originální. Posluchači vždy přivírají blahem oči a pak si musí lehnout, jak se začíná jejich tělo dostávat do fáze relaxace. A ten studený mokrý kapesník určitě patří k zmíněnému uvolnění.
V budoucnu bych se chtěla věnovat studiu na právnické fakultě. Tohle je totiž moje silná stránka, vždy když se doma pohádáme, přicházejí všichni za mnou po kolenou a prosí mě, abych vylezla zpod té postele. Pak mi podávají bílý kapesník, asi pro uzavření míru. Takhle se od malička projevuje můj právnický talent. Také ráda vařím a myslím, že moc dobře. Všichni si vždy mé jídlo nechávají až na konec s tím, že to nejlepší až naposled. A především mě to velice baví, takže bych se klidně mohla stát i šéfkuchařkou, nejlépe v zahraničí.
Stav - nerozhodná (znamení Vah)
Zdravotní stránka - velmi dobrá. Mám za sebou jen pět operací, čtyři plastické a jednu mozkovou. Od té doby se cítím lehčí. A kdybych neměla kurděje, beri-beri a AIDS, tak jsem zdravá úplně.
Zvláštní schopnosti - každého dovedu rozesmát, také umím přepínat televizi pozpátku od devítky po jedničku. Navíc dokážu hodit psovi míček tak, že jej nenajde. Kamarádku jsem nedávno poplácala po zádech a ona se tak vzchopila že odjela na výlet v nějakém velkém černém autě hned se čtyřmi chlapi, kteří ji navíc nesli. Kočka je mi také odevzdaná, už týden leží u mě v pokojíku, aniž by se hnula. Krásný život, jak mě všichni mají rádi.

Proto prosím o Vámi nabízené místo asistentky ředitele železnice. Předem děkuji za udělení tohoto místa.
Pozdravuji Vás ze svého pohodlného, vyhřátého domova.

P.S.: Omluvte roztřepané písmo, kazajky jsou čím dál tím těsnější

Vynálezy blondýny

17. července 2006 v 15:42 Zajímavé texty*
Vynálezy trhlé blondýny
- Nepromokavá osuška.
- Sluneční brýle, které světélkují ve tmě.
- Baterka na sluneční baterie.
- Ponorka s korálky místo vstupního poklopu.
- Kniha "Jak se naučím číst".
- Nafukovací terč.
- Voda v prášku.
- Kolečkové křeslo na šlapací pohon.
- Porcovaný čaj v nepromokavých sáčcích.
- Vystřelovací křeslo pro posádku vrtulníku.

různé

17. července 2006 v 15:40 [Citáty]
Na otázku, zda jsem pesimista, nebo optimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické. Albert Schweitzer Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.František z Assisi

Osobnostní test 1-Necháš se snadno ovlivnit?

16. července 2006 v 18:56
1.Víš jistě,že se máš setkat se svým kamarádem/svou kamarádkou v úterý v 10 hodin dopoledne,ale jiný/á tvůj/tvá kamarád/kamarádka si myslí,že se mýlíš.Co uděláš?
a) zavoláš kamarádovi/kamarádce,aby sis ověřil/a čás,kdy se máte sejít
b)uvěříš druhému kamarádovi/kamarádové
c) půjdeš na schůzku v úterý v 10 hodin,aniž by sis to ověřil/a
2.Používáš často hrubá a vulgární slova?
a) někdy
b)často
c)nikdy
3.Jsi ve sakupině,v níž má zvednutím ruky proběhnout hlasování.Všichni zvedli ruku pro jednu z možností,jen ty ne.Co uděláš?
a)zdržíš se hlasování
b) zvedneš rychle ruku a odsouhlasíš to,co nechceš
c)počkáš a budeš hlasovat tak,jak chceš sám
4.Myslíš,že víš,jak se píše nějaké slovo,jenže tři tvoji kamarádi(všichni dobří na jazyky) ti řeknou,že to máš špatně.Co uděláš?
a)podíváš se do slovníku
b)dáš na své kamarády
c) slovo nezměníš-necháš ho,tak jak je
5.Používáš rád/a svoji plechovku na svačinu,protože se ti do ni vejde i malá termoska.Všichni ostatní však nosí svačinu v papírových sáčcích.Co uděláš?
a)vložíš termosku rovněž do sáčku
b)nebudeš si už nosit termosku
c) budeš i nadále používat svoji plechovku na svačinu


4.spřátelený blog

16. července 2006 v 14:05
určitě se podívejte na tento blog....4.spřátelený bloghttp://pratele-nd.blog.cz/0606/tak-neco-o-foru-a-roomu

3.spřátelený blog

16. července 2006 v 14:04
Super blog,koukněte se tamhttp://mmaja.blog.cz/